ČESKÁ OCHRANNÁ SLUŽBA, a.s.

Sídlo společnosti
Listopadová 295/32
Ostrava - Kunčičky, PSČ 718 00
tel. 596 237 441, fax: 596 237 440
e-mail: coska@coska.cz

Pobočka Ostrava
Poštovní a reprografické služby
tel. 737 266 575
e-mail: posta@coska.cz

Pobočka Praha
tel. 731 671 901
e-mail: praha@coska.cz

Pobočka Prostějov
tel. 737 266 561
e-mail: prostejov@coska.cz

Pobočka Kopřivnice
tel. 737 266 561
e-mail: koprivnice@coska.cz

Pobočka Bohumín
Poštovní služby
tel. 737 266 575
e-mail: posta@coska.czBezpečnostní agentura ČOS - Ostrava - Praha - Prostějov - Kopřivnice - Bohumín

Naše bezpečnostní agentura poskytuje komplexní portfolio služeb spojené s ochranou majetku a osob. Respektujeme jedinečnost každého našeho klienta, uplatňujeme individuální přístup a služby flexibilně nastavujeme potřebám díky našim dlouholetým zkušenostem v oboru ochrany majetku a osob. Žádná dobře prosperující firma, společnost nebo státní instituce, se dnes již neobejde bez profesionálních služeb pracovníků bezpečnostních agentur, jejichž cílem a úkolem je zajištění nerušeného provozu, jakož i ochrana životů a zdraví zaměstnanců, klientů a ostatních osob, ostraha a ochrana majetku, výrobních, správních a provozních zařízení.

Vedoucí pracovníci jsou sestaveni ze zkušených profesionálů s mnohaletými zkušenostmi v oblasti bezpečnostní problematiky v návaznosti na ochranu majetku a osob. Náš zákazník má vždy jistotu profesionálního výkonu, kvalitních služeb a individuální péče.

K našim přednostem bezesporu patří velice solidní zázemí, spokojení klienti, možnosti investování do materiálně technické základny, speciální programové a technické vybavení a pojištění odpovědnosti za škody při provozování bezpečnostních služeb.

Disponujeme také vlastní technickou základnou pro návrh, montáž a servis bezpečnostních technologií (EZS zabezpečovací systémy, CCTV kamerové systémy, ACCESS systémy kontroly vstupu a docházky, EPS požární signalizace). Provozujeme 24-HOD NONSTOP dispečink s pultem centralizované ochrany PCO a výjezdovou skupinou.

Pro dodržení neustálé vysoké kvality a úrovně služeb jsme zavedli a udržujeme systém managmentu jakosti, normy ČSN ISO 9001:2008. Garance naší loajality a diskrétnosti je získání certifikace pro práci s utajovanými skutečnostmi vydané Národním bezpečnostním úřadem v Praze.

Snažíme se být svým klientům blíž a to nejen regionálními pobočkami v Praze, Kopřivnici, Bohumíně a Prostějově. Jednotlivé zakázky mají na starosti určení pracovníci z dané pobočky, na které se může klient kdykoliv obrátit.

 
Sponzorujeme útulek v Havíøovì